mnoho let pro vás stavíme střechy a dřevostavby.

Pracujeme kvalitně, spolehlivě a v souladu s přírodou.

Co nabízíme?

Střechy

 • Nové i jejich rekonstrukci

 • Střešní konstrukce

Střechy pro vás stavíme přes 20 let. Stavíme střešní pláště jak novostaveb, tak i rekonstrukce střech starých.

Provádíme všechny tvary střech od pultových, sedlových přes stanové až po atypické střešní pláště. Naší prioritou je kvalitní práce s kvalitními materiály, na které výrobci poskytují dlouholetou záruku.

Nechcete mít žádné starosti při stavbě vaší střechy, nabízíme vám kompletní služby „střechy na klíč“. Máme spolehlivé a proškolené tesaře, klempíře a pokrývače, kteří splní vaše očekávání.

Prováděné práce:

 • Tesařské práce
 • Zateplení střechy
 • Klempířské práce
 • Pokrývačské práce
 • Střešní okna
 • Sádrokartonářské práce

Pokud budete potřebovat naši radu či konzultaci, kontaktujte nás, abychom mohli poskytnout relevantní informace
Cenovou nabídku vypracujeme bezplatně.

 

Dřevostavby

 • Konstrukční systém - TWO BY FOUR

  (česky: lehký skelet)

  Je to jedna z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších technologií používaných ve stavebnictví po celém světě. - Budeme-li studovat historii stavebnictví, pak původ systému „two by four“ lze vysledovat už zhruba ve druhé polovině 19 století u osadníků, kteří kolonizovali Ameriku.

  Byl to, a dosud je, systém umožňující zhotovit poměrně rychle, jednoduchým, nenáročným a ekonomicky výhodným způsobem velmi slušné, standardní bydlení kdekoliv, kde byl dostatek dřeva. Nejenže to bylo jednoduché, ale i časové nároky na stavbu byly velmi příznivé.

  V tomto systému se nejčastěji používají smrkové fošny obdélníkového profilu 2“x 4“ (inche) což po převodu do metrické soustavy činí cca [50 x 100] mm. Využívání této technologie jistě značně posunula automatizovaná výroba hřebíků, což znatelně snížilo výrobní náklady na stavbu. - Je nutno si uvědomit, že do té doby byly používány jen ručně kované hřeby, což jistě bylo, pro kováře časově a pro stavebníka finančně, velmi náročné. - Dnes se spoje nejčastěji buď tzv. „hřebíkují“ nebo „sponkují.“

  My ale nepoužíváme ani jednu z těchto metod spojů, ale zásadně jen vruty (používáme tři druhy vrutů: 6x120 [mm], 6x160 [mm], 10x220 [mm]), což razantně zvyšuje kvalitu, pevnost a trvanlivost spojů.

  V současnosti se pro nové dřevostavby používá i mnoho dalších profilů. Ale zásadní snahou je minimalizování různorodosti druhů profilů.

  Dřevostavba je v podstatě jakousi stavebnicí, která se „skládá“ přímo v místě stavby. Tam je rovnou montována, většinou z jednoho vybraného profilu fošen a deskových prvků. Skýtá to několik základních výhod.

  První mimořádně důležitou výhodou, této technologie, je možnost velmi pružně provádět dispoziční úpravy a změny stavěného objektu přímo na místě montáže.
  Druhou nespornou výhodou je, že nerovnosti (vzniklé např. při betonáži základové desky) se dají, v průběhu stavby, operativně upravit na místě.
  Třetí nezanedbatelnou výhodou je, že do stěn se vkládají izolační materiály, které si klient vybral, až v místě stavby dřevostavby. Izolační výplně se dají vložit zcela přesně, čímž se zabrání zbytečným tepelným ztrátám, resp nedefinovatelným únikům tepla.

   

  Při použití hotových panelů může dojít k jejich skrytému „znehodnocení“ (a také k tomu občas skutečně dochází) díky manipulaci při nakládce, vibracím a rázům při přepravě*), které jsou dány nerovnostmi použité dopravní cesty. Nepříjemným důsledkem pak je zmenšení objemu („setřesení a sklepání“) tepelně izolačních materiálů. Dochází tak ke vzniku zcela a náhodných dutin naprosto nedefinovatelného objemu. To má samozřejmě vliv na velikost tepelných ztrát. Znamená to zvýšený prostup tepla a ve finále zvětšení tepelných ztrát. Budoucí obyvatelé pak budou mít zvýšené náklady za topná média.

  Popisovaný systém „two by four“ se dá velmi snadno kombinovat nejen s těžkými dřevěnými skeletovými systémy, ale i se zděnými, betonovými či ocelovými konstrukcemi.

  Při běžné výstavbě se v současnosti nejčastěji používají montované, lepené KVH profily několika typů. My při výstavbě používáme zásadně jen KVH profily s řádnou certifikací. V rovině stěny se vyztužení konstrukce provádí dřevoštěpkovými deskami, které mají běžně tloušťku od 12 do 18 mm.

  Pomocí KVH profilů lze touto technologií postavit až šestipodlažní objekty.


  *) při jízdě každého dopravního prostředku vždy dochází k dynamickým rázům či nedefinovatelným vibracím

  Poznámka!
  V německé literatuře najdeme informace těchto stavbách v kategorii „rámové stavby“,

  V anglické literatuře se vyskytuje pro tuto technologii název „ Ballon – Frame“ a někdy také „Platform – Frame“. Obě označení vyplývají z principu popsané technologie výroby ze skeletu, ale odlišují se navazujícím konstrukčním a statistickým řešením použité stavby podlaží.

 • Bezplatně provádíme test úniku tepla, který je zárukou vysoké kvality

Vysokou kvalitu námi postavené dřevostavby dokládáme tím, že ještě před předáním hotové stavby, pokud o to klient požádá, provedeme tzv. BLOWER DOOR TEST nebo TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ.
Na základě provedených testů je klientovi vystaven a předán řádný protokol, který potvrzuje kvalitu stavby z hlediska tepelné bilance.

Množství dodávaného tepla, tedy energetická náročnost dřevostavby (obecně jakékoli budovy), je dána především tím, jak dokážeme docílit co nejlepší vzduchotěsnosti obvodových stěn, stropu, podlahy a střechy stavby (dále jen "obálka"), tedy jak dokonale jsou provedeny všechny spoje a izolační výplně. Jinak řečeno, záleží na tom jak byla dodržena technická a technologická kázeň při realizaci projektu! Lze tedy doložit přímou příčinnou souvislost mezi dokonalostí obálky a topným výkonem zdroje vytápění. Je nanejvýš logické, že dokážeme-li redukovat prostup tepla „obálkou“ domu, lze použít zdroj tepla pro vytápění objektu s podstatně nižším tepelným výkonem. Z předchozích tvrzení vyplývá, že takto lze úspěšně redukovat náklady na vytápění objektu.
Dnes lze zcela objektivně změřit a vyhodnotit průvzdušnost každé stavby (resp. její vnější „obálky“), což nám poskytne zásadní údaje a poslouží i jako doklad kvality práce řemeslníků a kvality použitých materiálů.
Uvedenými testy lze odhalit defekty staveb, následně je zobrazit a tak umožnit jejich následné efektivní odstranění.

Poznámka!
Je obecně známo a mnoha měřeními prokázáno, že u mnoha staveb, např. „paneláků“ jsou běžně tepelné ztráty až 40 %. Lze tedy konstatovat, že 40 % tepla dodaného např. do bytu, uniká do okolního prostoru zcela bez užitku!!

 

 • Něco málo o dřevě jako materiálu...

  Je všeobecně známo, že dřevo je od pradávných dob snad nejvíce využívaným materiálem na světě.

  Jsou dokonale známy jeho vlastnosti, a proto existuje minimálně celý tucet důvodů, proč dřevo používat.

  1. Dřevo v zahraničí

  Když se rozhlédneme za hranicemi ČR uvidíme, zejména u našich sousedů, zvyšující se počet staveb buď celodřevěných, nebo s velkým podílem dřeva jako stavebního materiálu.

  2. Dřevo blahodárně působí na psychiku člověka

  Je prokázáno, že z psychologického hlediska je pro člověka velmi přirozeným a uklidňujícím prostředím právě prostor oplývající dřevem. Interiér tvořený dřevem vytváří příjemné klima a člověk se v takovém prostředí cítí velmi dobře.

  3. Konstrukční a izolační vlastnosti

  Dřevo je materiál s výbornými konstrukčními a izolačními vlastnostmi. Výhodou je zejména:

  • malá hmotnost
  • poměrně vysoká pevnost
  • dobrá nosnost
  • výborné tepelně-izolační vlastnosti
  • velmi snadná opracovatelnost

4. Odolnost při hoření a značná zbytková pevnost

Zejména tvrdé dřevo při požáru na povrchu uhelnatí a oheň se dál šíří poměrně obtížně a omezeně. Je nutno konstatovat, že dřevo se samo od sebe nikdy nevznítí. Zdroj iniciace je vždy vnější.

5. Vynikající tepelná odolnost

Jeden z nejdokonalejších "izolačních" materiálů. V zimě propouští méně chladu a v létě zase okolního tepla. Je to dáno strukturou dřeva, ve které se nachází hodně vzduchu, který zhoršuje jeho tepelnou vodivost, což v konečném důsledku znamená snížení prostupu tepla či chladu.

6. Značně jednoduchá a snadná opravitelnost

Poměrně snadná oprava, pokud dojde k nějakému menšímu poškození. V podstatě vystačíme se základními nástroji.

7. Doba výstavby

Čas potřebný pro realizaci projektu je, ve srovnání s klasickou stavbou, velmi krátký. Hrubou stavbu jednoduššího domu lze realizovat cca za 14 dnů od jejího zahájení.

8. Efektivní provoz

Hospodárný provoz s ohledem na dobrou možnost integrace všech možných technických zařízení. - Pokud zajistíme kontrolovanou výměnu vzduchu lze poměrně snadno eliminovat případné tepelné ztráty při větrání! Mimoto lze využívat střechu pro osazení solárních panelů k ohřevu vody a to znamená další úspory.

9. Dlouhodobá životnost

Velmi dobrá životnost stavby, jako komplexu. Kvalitně provedená dřevostavba běžně „vydrží“ 100 a více let, pokud je dřevo řádně ošetřeno, zejména proti dřevokaznému hmyzu.

10. Zdravé bydlení - samovolná regulace vlhkosti interiéru

Zdravé prostředí pro bydlení, protože o dřevu je známo, že je schopno efektivně absorbovat vlhkost, stejně tak jako ji uvolňovat pokud je v okolním prostoru příliš sucho. To znamená, že dokonale vyrovnává vlhkost v interiéru! Při zvýšené vlhkosti dochází, díky absorpčním schopnostem dřeva, k její přirozené redukci a naopak:
To je důležité zejména pro alergiky a astmatiky, kteří tak pobývají v relativně stabilním lokálním klimatu, díky uvedené vlastnosti dřeva.

11. Nižší výkon topného systému

Díky špatné tepelné vodivosti potřebujeme podstatně nižší výkon topného systému, protože oproti zděným stavbám má dřevo, díky své špatné tepelné vodivosti, velmi špatnou schopnost akumulace tepla. Proto u dřevostaveb jsou minimální tepelné ztráty! To znamená, že dochází k velmi malé akumulaci tepla ve stěnách i celé konstrukci a proto může být topný výkon podstatně menší než u zděných staveb. V dřevěné stavbě je samozřejmě také malá tepelná setrvačnost jak interiéru tak celé stavby. Proto je v dřevěné stavbě, "po zatopení," vždy podstatně rychleji citelné teplo než ve stavbě zděné!

12. Minimální ekologická zátěž životního prostředí

Z hlediska ekologického je minimální nárok na energii pro zpracování dřeva. „Výroba“ dřeva probíhá samovolně v přírodě a jedinou ekologickou zátěží je zpravidla průmyslové zpracování stromu na potřebné produkty.

Klempířské práce

Interiérové práce

Kontaktujte nás

Volat lze od 8:00 do 20:00 po celý týden včetně soboty a neděle.

608 310 088

Napište nám, prosím, co z naší nabídky byste rádi využili, nebo si s námi dohodněte schůzku. Rádi za Vámi přijedeme!

Objednejte si online"

PRÁVĚ STAVÍME

Praha - západ

Atypická dřevostavba

 

Slapy

Dřevěná deska vrutech   Dřevěný skelet  Dřevostavba bez oken